1. K čemu slouží mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR – Alternative Dispute Resolution) je řešení spotřebitelských sporů bez zapojení soudů. Systém ADR upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – ČOI (www.coi.cz)

2. Další informace

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Více informací o mimosoudním řešení sporů lze dohledat na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz/informace-o-adr).